Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatásról 2018/19 tanévre

Gorsium hét április 23-27.

Alsós műsoros délután

21-én - szombaton - volt a hagyományos műsoros délutánunk az alsósok szereplésével. Hat műsorszámot láthatott a népes nézősereg. A négy alsós osztály mellett fellépett a Szivárvány ház kis csapata, valamint a csőszi alsósok is. Képeink az eseményről.

 

Könyvtárlátogatás Fehérváron

Reggel 9 órakor indultunk Tácról a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár gyermekrészlegére az 5. és 6. osztály tanulóival. részletek

HÚSVÉTI KÉZMŰVES DÉLUTÁN
    

 A szünet előtti utolsó tanítási napon délután kézműves foglalkozás várta az érdeklődő kicsiket és nagyokat.
5 helyszínen készíthettek a gyerekek húsvéti apróságokat: papírból tojástartót, kanálból és filcből nyuszit, kétféle tulipánt színes papírból.
Igazán egyszerű alapanyagokból, ötletesen szakemberek és iskolánk pedagógusainak segítségével minden résztvevő szinte játszva elkészíthette és hazavihette a maga kis húsvéti remekművét.

 

Nyelvész – Országos anyanyelvi verseny

Ebben a tanévben 8 tanuló indult az anyanyelvi verseny iskolai fordulóján. Hárman bejutottak a megyei forduló legjobb 30 tanulója közé: Hermann Zsombor (7. osztály), Horváth Anna (8. osztály), Fésű Anna (8. osztály). Március 23-án a székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskolában bizonyíthatták rátermettségüket.

Pitti Katalin járt iskolánkban

Látogatása céljáról, előadásáról a megyei sajtó is beszámolt, amit a következő linken lehet megtekinteni https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/az-enekszo-erejevel-hatott-pitti-katalon-taci-gyerekekre-2261515/

 

Orchidea Pangea
Márciusban volt az „Orchidea Pangea” matematika verseny megyei fordulója, ahol szép eredmények születtek. részletek

Március 15.

Március 15-én megemlékeztünk az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Évtizedes hagyomány.... folytatás

Nőnapi suli-buli

A DÖK március 8-án nőnapi suli-bulit szervezett, melyen a fiúk „kívánság” zenével köszöntötték a lányokat. Jó hangulatú játékos délután volt ez, sok-sok sütivel, melyet ezúton is köszönünk a kedves szülőknek.  A bevételt az április 25-re szervezett színházlátogatás útiköltségére fordítjuk.

Pénz7 - Március 5-10. Pénzügyi és vállalkozói témahét

Ebben a tanévben is csatlakoztunk a Pénz7 elnevezésű programhoz. Etikaórákon a gyerekek megismerkedtek a pénz, elsősorban a hitelek világával. Az első kihívás egy „tippelős” játék volt. Egy üvegben összegyűjtött apró darabszámát kellett megtippelniük a gyerekeknek. Csősz Csaba 3. osztályos tanuló nyerte a játékot. Szombaton projektnap keretén belül foglalkoztak a gyerekek a pénzzel. Az alsó tagozatos tanulók a csőszi gyerekekkel együtt kisfilmek segítségével ismerkedtek a pénz világával, majd csoportokban játékos feladatok megoldásával bizonyították rátermettségüket. A felsősök négy csoportot alkottak, két helyszínen dolgoztak a csapatok. Az első helyszínen a PÉNZ7 KVÍZ feladatait oldották meg a tanulók, a második helyszínen tablókat készítettek a pénzzel kapcsolatban, majd egy játékos élő társasjátékban mutathatták meg ügyességüket, pénzügyi ismereteiket.

 

 

Farsangoltunk

Hagyományosan a nyolcadikasok nyitó táncával vette kezdetét a 2018-as farsangolásunk. A jelmezesek bemutatkozása után ismét láthattuk keringőjüket. Míg a zsűri a jelmezeket értékelte német dalos játékban vehettek részt tanulóink. Ezt követte a jelmezesek díjazása mellett a magyar kultúra napjára készített plakátok közénség szavazásának eredményhirdetése. Rendezvényünket Valentin napi és tombola sorsolással zártuk.

Magyar kultúra napja

Január 22-e a magyar kultúra napja, aminek alkalmából tanulóink különböző témákban plakátokat készítettek. Sok és sokféle alkotás született. Színvonalasan valósultak meg az elképzelések. Köszönjük munkátokat! Íme az alkotások!

Iskolanyitogató

2018. február 2-án tartottuk iskolánk bemutatását, bemutatkozását leendő elsősöknek és szüleiknek. A sokféle programról, eseményről képes beszámolónkat ide kattintva nézheti meg.

Márton-nap

2017. november 18-án került sor a Márton-napi Táncház megrendezésére a Szülői Munkaközösség szervezésével a táci Sportcsarnokban. Több program is várta az ide látogatókat. A gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek rész Gelencsér Julianna népi iparművész irányításával, akivel csuhéból készíthettek libát. Gyermekjátszó és hagyományőrző játékokat játszhattak Bárány Annamária vezetésével. Gyerekek és felnőttek együtt járhatták a Moldvai Táncokat az Iringó Néptánc Egyesület tagjaival ( Arany Csaba, Bárány Anasztázia, Trenka Balázs). A zenét egész délután a Csengető Népzenei Együttes biztosította. Reméljük, hogy lesz folytatása!

Ezúton is köszönjük a támogatójegyeket

 

Világ gyalogló nap

Szerdán (okt.11-én) az alsósok fél kettőkor indulva sétálnak egyet a faluban a tóig és vissza. A felsősök hosszabb távon - a Református templom, Katolikus templom, Gorsium, Halastó, emlékművek útvonalon - sétálnak. Számukra a program fél háromkor kezdődik. Indulás az iskolától.

Megemlékezés és emlékfutás október 6-án

Képes beszámoló az eseményekről.

Tanórán kívüli foglalkozások, kérelem

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat, valamint a 16 óráig történő iskolában tartózkodás alóli felmentés szülői kérelmét itt érheti el. A kérelem és a jelentkezések leadási határideje: 2017. 09. 12.

Gyermeknap

Szokásunkhoz híven az utolsó tanítási héten tartottunk egy vidám gyereknapot. Június 13-a délelőttjén vadászkutyás bemutatóval, lovaskocsizással, ugrálóvárral, kézmúveskedéssel, rajzos, lufis feladatokkal és sportolási lehetőséggel vártuk tanulóinkat. Íme a képes beszámoló a jó hangulatú napról.

Békefutás

Május 25-én érkezett Tácra a Békefutók népes csapata. Diákjaink fogadták őket és együtt futottak velük a tornateremhez, ahol köszöntöttük vendégeinket. A jelenlévők körbe adták alángot, a futók pedig egy dalt tanítottak nekünk. Jó utat a továbbiakban!

Gorsium hét

Április 24-én kezdődött iskolánk hete, melyen minden nap különböző programokat tartottunk. Erre a hétre esett a Fenntarthatósági témahét is, melyet egy témanap keretében valósítottunk meg. A hetet akadályversennyel zártuk.

Kőleves, palacsinta, pletyka és ing nyak

Alsósaink tartalmas délutánt varázsoltak számunkra április 1-én. A címben szereplő kifejezések a színdarabokra utalnak, melyek kiválóan szórakoztatták a népes közönséget.

Alkoss kéket!

Az autizmus világnapjához (április 2.) kapcsolódó pályázaton kék alkotásokkal lehetett pályázni. Tanulóink négy munkával készültek, közűlük több díjat is nyert.

 

 

 

 

Az intézmény rövid története:
A feljegyzések szerint 1691-ben épült az első iskola Tácon.
1884-ben a református gyülekezet építtetett újabb iskolát és tanítólakást, mivel a meglévő elavult, korszerűtlenné vált.
1948-ban a két állami elemi népiskola mellett még működött a református iskola, melyet ekkor államosítottak, s mely a mai iskolánk elődje.
Az utóbbi tizenkét évben iskolavezetésünk és tantestületünk az önkormányzattal karöltve több pályázaton részt vett, melyek sikerességének köszönhetően ma iskolánk egy épületegyüttesben fogadja diákjait. 1996-ban 500m2-es tornacsarnokkal bővült intézményünk, majd 2006 márciusában birtokba vehettük a legújabb épületrészt, melyben korszerűen felszerelt nyelvi labor és számítógép terem működik.

2005-től intézményfenntartói társulásban működtetett intézményként, székhely intézménnyé vált, tagintézménye lett a szomszédos település, Csősz II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája is.

Az intézmény szakmai munkája:

A legfontosabb pedagógiai elvek alapján a Gorsium Általános Iskola átfogó célkitűzése az iskolai tevékenységek valamennyi területén és szintjén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását szolgáló oktatás-nevelés megvalósítása.
Célunk olyan gyermekek nevelése:
- akik megszerzett ismereteik és képességeik birtokában képesek felismerni az emberi, társadalmi és     természeti értékeket, azok szerint élni, és utódaiknak átörökíteni,
- akik megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik, elsajátított módszereik segítségével megtalálják helyüket a munkamegosztásban, a felnőtt társadalomban, egyéni és családi életükben.
Az Európai Unió is többnyire ezeket az elveket építette be a kulcskompetenciák (tudás, képességek) fogalmi hálójába, amelyek birtoklása alkalmassá teszi az unió valamennyi polgárát a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változó világban. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.
Céljaink elérését segíti, hogy iskolánk 2006 márciusában sikeresen pályázott a Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Program 3.1.3.-as „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra az általános iskolában” című pályázatra.
Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek eszköze a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. A szövegértési - szövegalkotási, matematika - logikai,  német nyelvi, életpálya-építés, a szociális életviteli és környezeti kompetenciák és infokommunikációs technológiák fejlesztését tűzte ki célul a program. Mindegyik területen kiemelt hangsúlyt kapnak azok a tartalomfüggetlen kompetenciák, amelyek nem köthetők tudományágakhoz, tantárgyakhoz, műveltségi területekhez. Ilyenek pl. a tanulás tanulása, az együttműködés képessége, a problémamegoldó képesség, a kreativitás és motiváció
A Gorsium Általános Iskolában a modern kompetenciaalapú oktatási programcsomagokkal és digitális eszközökkel, az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek alkalmazásával a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően juthatnak ismeretekhez.
A kooperatív  együttműködésre építő tanulási technikák alkalmazása által fejlesztjük tanulóink  kommunikációs és társas készségeit , amelyekre  rohamosan fejlődő világunkban egyre inkább szükség van.


Iskolánkban olyan lehetőségeket is nyújtunk tanulóinknak, melyek egy része a tantervünkben is szerepel, más része tanórák előtti, utáni időben elérhetők. Ilyen a német és angol nyelvtanulási lehetőség, vagy az informatika melyeket megyénk legkorszerűbb szaktantermeiben sajátíthatnak el.
Iskolánkban a heti három testnevelés óra mellett az úszásoktatás is tanórai keretek között folyik a 3., 4., 6., és 7. évfolyamon. Délután pedig az iskolai sportkörben és az iskolával együttműködő sportegyesületek edzésein sportolhatnak tanulóink. Rendszeresen részt vesznek különféle sportversenyeken.
A környezettudatos nevelés érdekében diákjainak erdei iskolát is szervezünk.
Nagy hangsúlyt fektetünk a lassúbb ütemben fejlődő gyermekek fejlesztésére. Előmenetelük segítésére felzárkóztató foglalkozásokat tart fejlesztő pedagógiát végzett kollégánk. Külső szakember segítségét is igénybe vesszük logopédiai és dyslexiás problémákkal küzdő tanulóink számára.
Másrészt a valamilyen sérüléssel rendelkező, vagy sajátos nevelési igényű tanulók (értelmi akadályozottság, autizmus, mozgáskorlátozottság) integrált oktatását is megvalósítjuk.

A szakmai munka színvonalát garantálja a képzett pedagógusokból álló tantestület, melynek minden tagja azon fáradozik, hogy jól felkészült, sokoldalú életvidám gyerekeket neveljen.
A fenti célt a már hagyománynak számító gazdag programkínálatunkkal is támogatjuk.

  • nyári tábor
  • napközis tábor
  • takarékossági vetélkedő
  • Mikulás, karácsony
  • Farsang
  • Műsoros délután
  • Gorsium-hét
  • Kórustalálkozó
  • osztálykirándulások

Terveink között újabb pályázati lehetőségek kiaknázása szerepel, melyek segítségével minden tantermünk megfelel majd a XXI. sz. követelményeinek.